درخواست مقاله


اردیبهشت مهمان

ارسال های توصیه شده

اردیبهشت مهمان

Title: Synthesis of biodegradable polymers from renewable resources

Author:

Mathieu J.-L. Tschan, Emilie Brulé,Pierre Haquette,Christophe M. Thomas

Journal or Ebook Name:

Polymer Chemistry

Polymer Chemistry

Volume, Issue, Year and Pages : V=3

Issue=4

2012

836-851

Link: 10.1039/C2PY00452F

سلام

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.