درخواست مقاله


اردیبهشت مهمان

ارسال های توصیه شده

اردیبهشت مهمان

Title: Effect of Molecular Weight on the Exponential Growth and Morphology of Hyaluronan/Chitosan Multilayers:  A Surface Plasmon Resonance Spectroscopy and Atomic Force Microscopy Investigation

Author: Piotr KujawaPatricia MorailleJacqueline SanchezAntonella BadiaFrançoise M. Winnik

Journal or Ebook Name: Journal of the American Chemical Society

Volume, Issue, Year and Pages : 2005,127,25,9224-9234

Link: pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja044385n

سلام ،

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.