درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Automated analysis of speckle interferograms
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: article{huntley2001automated
author={Huntley, JM},
journal={Digital speckle pattern interferometry and related techniques},
pages={59--139},
year={2001}

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.