درخواست مقاله


hrme80

ارسال های توصیه شده

Title: Diagnostic x-ray spectra: A comparison of spectra generated by different computational methods with a measured spectrum

Author: Madhava Bhat1, John Pattison, Giovanni Bibbo, and Martin Caon

Journal or Ebook Name:

Medical Physics

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 25 / Issue 1

1998-pp:114-121

Link: http://online.medphys.org/resource/1/mphya6/v25/i1/p114_s1?isAuthorized=no

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.