درخواست مقاله


اردیبهشت مهمان

ارسال های توصیه شده

اردیبهشت مهمان

Title: Enantioselective Organocatalytic Hantzsch Synthesis of Polyhydroquinolines

Author: Christopher G. Evans and Jason E. Gestwicki

Journal or Ebook Name: Organic Letters (ACS Publications)

Volume, Issue, Year and Pages : 2009, 11 (14), pp 2957–2959

Link: CG Evans, JE Gestwicki - Organic letters, 2009 - ACS Publications

با سلام

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.