درخواست مقاله


hrme80

ارسال های توصیه شده

Title: Sudden Appearance of a Crack in a Stretched Finite Strip

Author: E. P. Chen

Journal or Ebook Name: Journal of Applied Mechanics

Volume, Issue, Year and Pages : 45(2), 277-280 (Jun 01, 1978) (4 pages)

Link: http://appliedmechanics.asmedigitalcollection.asme.org/article.aspx?articleid=1403824

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.