درخواست مقاله 4


اردیبهشت مهمان

ارسال های توصیه شده

اردیبهشت مهمان

Title: Aerobic Organocatalytic Oxidation of Aryl Aldehydes: Flavin Catalyst Turnover by Hantzsch’s Ester

Author: Shuai Chen and Frank W. Foss, Jr.

Journal or Ebook Name: organic letter

Volume, Issue, Year and Pages : 2012, 14 (19), pp 5150–5153

Link: S Chen, FW Foss Jr - Organic Letters, 2012 - ACS Publications

با سلام

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.