درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: http://www.inderscience.com/offer.php?id=65315
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:
The innovation ecosystem as booster for the innovative entrepreneurship in the smart specialisation strategy
by Aldo Romano; Giuseppina Passiante; Pasquale Del Vecchio; Giustina Secundo
International Journal of Knowledge-Based Development (IJKBD), Vol. 5, No. 3, 2014

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.