درخواست مقاله 6


اردیبهشت مهمان

ارسال های توصیه شده

اردیبهشت مهمان

Title:

The L-Type Calcium Channel Blockers, Hantzsch 1,4-Dihydropyridines, Are Not Peroxyl Radical-Trapping, Chain-Breaking Antioxidants

Author: Peter Mulder, Grzegorz Litwinienko, Shuqiong Lin, Patricia D. MacLean, L. R. C. Barclay, and K. U. Ingold

Journal or Ebook Name: Chemical Research in Toxicology (ACS Publications)

Volume, Issue, Year and Pages : 2006, 19 (1), pp 79–85

Link: The L-Type Calcium Channel Blockers, Hantzsch 1,4-Dihydropyridines, Are Not Peroxyl Radical-Trapping, Chain-Breaking Antioxidants

با سلام

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.