درخواست مقاله


baran01

ارسال های توصیه شده

Title: Ultra-high surface fibrous membranes from electrospinning of natural proteins: casein and lipase enzyme

Author: Jiangbing Xie,

You-Lo Hsieh

Journal or Ebook Name: http://link.springer.com/journal/10853

Volume, Issue, Year and Pages : 20030515, Volume 38, Issue 10, pp 2125-2133

Link: http://link.springer.com/article/10.1023/A:1023763727747

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.