درخواست مقاله


baran01

ارسال های توصیه شده

Title: DNA fibers by electrospinning

Author: X. Fanga & D. H. Renekera

Journal or Ebook Name: Journal of Macromolecular Science, Part B: Physics

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 36, Issue 2, 1997

Link: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00222349708220422

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.