درخواست مقاله


baran01

ارسال های توصیه شده

Title: N,N-Dimethylformamide Additions to the Solution for the Electrospinning of Poly(ε-caprolactone) Nanofibers

Author: Chen-Ming Hsu,

Satya Shivkumar

Journal or Ebook Name: Macromolecular Materials and Engineering

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 289, Issue 4, pages 334–340, April 2004

Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mame.200300224/abstract?deniedAccessCustomisedMessage=&userIsAuthenticated=true

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.