درخواست کتاب


fazelidavid

ارسال های توصیه شده

Title: Advances in Psychology

Differing Perspectives In Motor Learning, Memory, And Control

Author: David Goodman, Robert B. Wilberg and Ian M. Franks

Journal or Ebook Name: Elsevier

Volume, Issue, Year and Pages : 1985

Link: http://www.sciencedirect.com/science/bookseries/01664115/27/supp/C

با تشکر

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.