درخواست مقاله


hrme80

ارسال های توصیه شده

Title: Transient Response of a Finite Plate with Multiple Cracks

Author: C.L. Chang, W.H. Chen

Journal or Ebook Name: Key Engineering Materials

Volume, Issue, Year and Pages : Volumes 145 - 149

1997 pp: 301-310(

Link: http://www.scientific.net/KEM.145-149.301

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.