درخواست دانلود مقاله


mariya

ارسال های توصیه شده

Title: A heuristic algorithm for the multi-vehicle advance request dial-a-ride problem with time windows

Author: Jang-Jei Jaw,

Amedeo R. Odoni,

Harilaos N. Psaraftis,

Nigel H.M. Wilson

Journal or Ebook Name: Transportation Research Part B: Methodological

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 20, Issue 3, June 1986, Pages 243–257

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0191261586900202

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.