درخواست کتاب از Taylor & Francis


jamalf4

ارسال های توصیه شده

Title: Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer, Third Edition

Author: Richard H. Pletcher, John C. Tannehill, Dale Anderson

Journal or Ebook Name: Series in Computational and Physical Processes in Mechanics and Thermal Sciences

Volume, Issue, Year and Pages : 2012

Link: http://www.taylorandfrancis.com/books/details/9781591690375/

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.