درخواست مقاله از acs


hasan karbordi ghalesara

ارسال های توصیه شده

Title: Phosphorus pentoxide-methanesulfonic acid. Convenient alternative to polyphosphoric acid

Author: Phosphorus pentoxide-methanesulfonic acid. Convenient alternative to polyphosphoric acid

Philip E. Eaton, Glenn R. Carlson, James T. Lee

Journal or Ebook Name: Journal of Organic Chemistry

Volume, Issue, Year and Pages : November 1973

Volume 38, Issue 23

Pages 3971-4094

 

Link: 10.1021/jo00987a028

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.