درخواست مقاله از ASME


dooman_ak

ارسال های توصیه شده

Title: Development of a Model Based Method for Investigating Facet Articulation

Author: Daniel J. Cook and Boyle C. Cheng

Journal or Ebook Name: Journal of Biomechanical Engineering

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 132 Issue 6

Link: http://biomechanical.asmedigitalcollection.asme.org/article.aspx?articleid=1429127

لینک به دیدگاه

Title: Development of a Model Based Method for Investigating Facet Articulation

Author: Daniel J. Cook and Boyle C. Cheng

Journal or Ebook Name: Journal of Biomechanical Engineering

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 132 Issue 6

Link: http://biomechanical...ticleid=1429127

 

حل شد نیازی نیست
لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.