درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Chemical Engineering Journal 411 (2021) 128528Available online 16 January 20211385-8947/© 2021 Elsevier B.V. All rights reserved.Advanced porous materials from poly(ionic liquid)s: Challenges, applications and opportunities
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.