درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Deep Learning for Malignancy Risk Estimation of Pulmonary Nodules Detected at Low-Dose Screening CT
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: لینک مقاله در صورت نیاز:

https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2021204433

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.