درخواست دانلود مقاله


hossein_nima

ارسال های توصیه شده

Title: The Development of a Macro Kinetic Model for a Commercial Co/Pt/Al2O3 Fischer−Tropsch Catalyst

Author: F. Gideon Botes *, Braam van Dyk and Craig McGregor

Journal or Ebook Name: Ind. Eng. Chem. Res.

Volume, Issue, Year and Pages : vol 48 issue 23 year 2009 pp 10439–10447

Link: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ie900119z

دوستان زحمت این مقاله را بکشید

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.