درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: doi: 10.4103/JCAS.JCAS_160_18
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Split-face Comparative Study of Efficacy of Platelet-rich Plasma Combined with Microneedling versus Microneedling alone in Treatment of Post-acne Scars

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.