درخواست مقاله


Misagh

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: A new resource allocation method in fog computing via non-cooperative game theory 
Author: Mohammady Talvar, Houshyara | Javadi, Hamid Haj Seyyedb; * | Navidi, Hamidrezab | Rezakhani, Afshinc
Journal or Ebook Name: Journal of Intelligent & Fuzzy Systems
Volume, Issue, Year and Pages: , vol. Pre-press, no. Pre-press, pp. 1-12, 2021
Link: https://content.iospress.com/articles/journal-of-intelligent-and-fuzzy-systems/ifs202122
DOI: 10.3233/JIFS-202122

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.