مقاله Springer


amirheavy666

ارسال های توصیه شده

Title: Effect of loading variables on the acoustic emissions of fatigue-crack growth

Author: T. M. Morton, S. Smith, R. M. Harrington

Journal or Ebook Name: Experimental Mechanics

Volume, Issue, Year and Pages : May 1974, Volume 14, Issue 5, pp 208-213

Link: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF02323071.pdf

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.