درخواست کتاب


scientificjournals

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود کتاب با مشخصات زیر:

Ebook Name: Fundamentals of Perovskite Oxides: Synthesis, Structure, Properties and Applications
Author: Gibin George, Sivasankara Rao Ede, and Zhiping Luo
Volume, Issue, Year and Pages: 2020
Link: https://books.google.com.eg/books?id=J4b4DwAAQBAJ&source=gbs_navlinks_s
ISBN	9781000195682

This book is avaialable on proQuest ebl, ebscohost, VLEbooks, and Taylor&Francis

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • sciencedirect عنوان را به درخواست کتاب تغییر داد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.