درخواست مقاله


scientificjournals

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: 4: Increased phosphorylation of DARPP-32 by D1 agonistic action of l-stepholidine in the 6-OHDA-lesioned rat striatum.
Author: Liu J1, Guo X, Wang BC, Jin GZ
Journal or Ebook Name: Acta Physiologica Sinica
Volume, Issue, Year and Pages: 01 Feb 1999, 51(1):65-72
Link: 4 https://europepmc.org/article/med/11972178
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.