درخواست مقاله 5


scientificjournals

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: 5: [Effects of l-stepholidine on the peripheral vascular dopamine DA1 and DA2 receptor subtypes].
Author: Zhang W1, Zhi J, Guo W, Zhao R, Jin G
Journal or Ebook Name: Acta Pharmaceutica Sinica
Volume, Issue, Year and Pages: 01 Oct 1998, 33(10):721-726
Link: 5: https://europepmc.org/article/med/12016922
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.