درخواست مقاله 6


scientificjournals

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: 6: [Differentiation-inducing effect of stepholidine and retinoic acid on human head and neck carcinoma].
Author: Wang J1, Zhao L, Lin D
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 01 Apr 1997, 32(2):99-102
Link: 6 https://europepmc.org/article/med/10743138
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.