درخواست مقاله 14


scientificjournals

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: 14: Synthesis of (±)-stepholidine 
Author:S. Rȧjeswari, H. Suguna and B. R. Pai
Journal or Ebook Name: Collect. Czech. Chem. Commun
Volume, Issue, Year and Pages: 1977, 42, 2207-2216
Link: http://cccc.uochb.cas.cz/42/7/2207/
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.