درخواست مقاله 16


scientificjournals

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: 16: l-Stepholidine is a potent pan-dopamine receptor antagonist at G protein and β-arrestin mediated signaling in vitro (662.5)
Author: Julie Meade, R Free, Nicole Miller, Amy Moritz, Jennie Conroy, Trevor Doyle, Val Watts, David Sibley
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 2014
Link: https://faseb.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1096/fasebj.28.1_supplement.662.5
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...
در در 31 مرداد 1400 در 19:23، scientificjournals گفته است :

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:


Title: 16: l-Stepholidine is a potent pan-dopamine receptor antagonist at G protein and β-arrestin mediated signaling in vitro (662.5)
Author: Julie Meade, R Free, Nicole Miller, Amy Moritz, Jennie Conroy, Trevor Doyle, Val Watts, David Sibley
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 2014
Link: https://faseb.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1096/fasebj.28.1_supplement.662.5
DOI: 

توضیحات: 

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.