درخواست مقاله


hamiderezae

ارسال های توصیه شده

Title: Supersonic flutter prediction of functionally graded cylindrical shells

Author: H Haddadpour, S Mahmoudkhani, HM Navazi

Journal or Ebook Name: Composite Structures

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 83, Issue 4, June 2008

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263822307001663

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.