درخواست مقاله


alborz

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Attempt to grow diamond phase carbon films from an organic solution
Author: 
Journal or Ebook Name: Journal of Vacuum Science & Technology A
Volume, Issue, Year and Pages: Volume 10, Issue 5 
Link: 
DOI: https://doi.org/10.1116/1.577829

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
6 minutes ago, alborz said:

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:


Title: Attempt to grow diamond phase carbon films from an organic solution
Author: 
Journal or Ebook Name: Journal of Vacuum Science & Technology A
Volume, Issue, Year and Pages: Volume 10, Issue 5 
Link: 
DOI: https://doi.org/10.1116/1.577829

توضیحات: 

Claim

لینک به دیدگاه
9 minutes ago, alborz said:

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:


Title: Attempt to grow diamond phase carbon films from an organic solution
Author: 
Journal or Ebook Name: Journal of Vacuum Science & Technology A
Volume, Issue, Year and Pages: Volume 10, Issue 5 
Link: 
DOI: https://doi.org/10.1116/1.577829

توضیحات: 

Download in:

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.