درخواست مقاله


baran01

ارسال های توصیه شده

Title: Avocado soybean unsaponifiables (ASU) suppress TNF-α, IL-1β, COX-2, iNOS gene expression, and prostaglandin E2 and nitric oxide production in articular chondrocytes and monocyte/macrophages

Author: R.Y. Au, B.A.

,

T.K. Al-Talib, B.A.

,

A.Y. Au, M.S.

,

P.V. Phan, B.Sc.

,

C.G. Frondoza

Journal or Ebook Name: Osteoarthritis and Cartilage

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 15, Issue 11 , Pages 1249-1255, November 2007

Link: http://www.oarsijournal.com/article/S1063-4584%2807%2900257-9/abstract

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.