درخواست مقاله4


hamiderezae

ارسال های توصیه شده

Title: Nonlinear free and forced thermo-electro-aero-elastic vibration and dynamic response of piezoelectric functionally graded laminated composite shells, Part I: Theory and analytical solutions

Author: M Rafiee, M Mohammadi, B Sobhani Aragh…

Journal or Ebook Name: Composite Structures

Volume, Issue, Year and Pages : 2013

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026382231300038X

لینک به دیدگاه

calim

 

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.