درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Effects of Inorganic Nanofibers and High Char Yield Fillers on Char Layer Structure and Ablation Resistance of Ethylene Propylene Diene Monomer Composites
DOI: 10.1016/j.compositesa.2021.106633
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.