درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Clinical competence in nursing: A concept analysis
DOI: 10.7429/pi.2016.693181
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: عنوان مقاله
Review Prof Inferm
. Jun-Sep 2016;69(3):174-181. doi: 10.7429/pi.2016.693181.
Clinical competence in nursing: A concept analysis
Ippolito Notarnicola 1, Cristina Petrucci 2, Maria Rosimar De Jesus Barbosa 1, Fabio Giorgi 1, Alessandro Stievano 3, Loreto Lancia 4

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.