درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Harnessing Corona Wind for Electrostatic Motors
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: A. Ieta, J. D\'Antonio, M. Chirita, P. D\'Antonio, Harnessing Corona Wind for
Electrostatic Motors. Electrostat. Soc. Am. Ann. Conf, California State Polytechnic
University, Pomona, 2015.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.