درخواست کتاب


mrg7160

ارسال های توصیه شده

Title: Data Sheets on the Elevated-temperature Properties of Centrifugally Cast Tubes and a Block of 25Cr-35Ni-0.4C Steel for Use in Reformer Furnaces

Author: NRIM

Journal or Ebook Name: NRIM

Volume, Issue, Year and Pages : 1985

Link: http://books.google.com/books/about/Data_Sheets_on_the_Elevated_temperature.html?id=jCxrmgEACAAJ

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.