درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9781003138914-47/predicting-characteristics-troubled-customers-microcredit-bank-mandiri-ltd-jakarta-thamrin-branch-sukanto-ramantoko
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه
در 5 ساعت قبل، IranPaper گفته است :

درخواست مقاله


Link or Title: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9781003138914-47/predicting-characteristics-troubled-customers-microcredit-bank-mandiri-ltd-jakarta-thamrin-branch-sukanto-ramantoko
DOI: 
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.