درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Slowing Hot-Electron Relaxation in Mix-Phase Nanowires for Hot-Carrier Photovoltaics
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.1c02725

لینک به دیدگاه
در 1 ساعت قبل، IranPaper گفته است :

درخواست مقاله


Link or Title: Slowing Hot-Electron Relaxation in Mix-Phase Nanowires for Hot-Carrier Photovoltaics
DOI: 
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.1c02725

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.