درخواست مقاله3


mrg7160

ارسال های توصیه شده

Title: 25Cr-20Ni steel

Author: S. Kihara

Journal or Ebook Name: Landolt-Börnstein - Group VIII Advanced Materials and Technologies

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 2B, 2004, pp 286-291

Link: http://link.springer.com/chapter/10.1007/10837344_54

لینک به دیدگاه

خدمت شما

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.