درخواست دانلود مقاله


optic

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Physical properties of cost effectively synthesized ZnO nanowires post annealed under various thermal and atmosphere treatments for UV photodetectors
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1591/aafb8d/meta

توضیحات: 
در فرمت مجله همراه با شماره صفحات
ممنون

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.