درخواست دانلود مقاله


optic

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Design rules of nanostructured transparent conductive electrodes for light trapping in hematite photoanodes

https://www.spiedigitallibrary.org/journals/Journal-of-Photonics-for-Energy/volume-7/issue-3/037001/Design-rules-of-nanostructured-transparent-conductive-electrodes-for-light-trapping/10.1117/1.JPE.7.037001.short?SSO=1

توضیحات: 
در فرمت مجله
ممنون

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.