درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Prevention of brain metastases in human epidermal growth factor receptor 2-positive breast cancer
DOI: doi: 10.1097/CCO.0000000000000682
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه
در 17 دقیقه قبل، IranPaper گفته است :

درخواست مقاله


Link or Title: Prevention of brain metastases in human epidermal growth factor receptor 2-positive breast cancer
DOI: doi: 10.1097/CCO.0000000000000682
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.