درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Cognitive translation studies Developments in theory and method
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: https://doi.org/10.1075/ata.xv.18hal
Article published in:
Translation and Cognition
Edited by Gregory M. Shreve and Erik Angelone
[American Translators Association Scholarly Monograph Series XV] 2010
► pp. 349–36

لینک ارسال

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.