درخواست مقاله چهارم


Amir Sadeghi

ارسال های توصیه شده

Title: Modeling and Simulation of an Intelligent Traffic Light System Using Multiagent Technology

Author: Tuyen T. T. Truong, Cuong H. Phan

Journal or Ebook Name: Multimedia and Ubiquitous Engineering

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 240, 2013, pp 1021-1030

Link: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-6738-6_126

ممنون

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.