درخواست مقاله


nouri

ارسال های توصیه شده

Title: The fabrication and material characterization of PZT based functionally graded piezoceramics

 

Author: Paul W. Alexander ; Diann Brei ; John W. Halloran

 

Journal or Ebook Name: Smart Structures and Materials 2005: Smart Structures and Integrated Systems

Alison B. Flatau

San Diego, CA | March 06, 2005

 

Volume, Issue, Year and Pages : .

SPIE Proceedings | Volume 5764 | 2005 Advanced Actuation Concepts II

Link: http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=862293

با تشکر

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.