درخواست مقاله از Anal.chem ، شیمیACS


maryam_sh

ارسال های توصیه شده

Title: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8865762

Author: Barbara Galvan and Theodore K. Christopoulos *

Journal or Ebook Name: Anal. Chem

Volume, Issue, Year and Pages : Anal. Chem., 1996, 68 (20), pp 3545–3550

Link: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ac960413b

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.