درخواست مقاله از ACS ، شیمی


maryam_sh

ارسال های توصیه شده

Title: Aequorin-Based Homogeneous Cortisol Immunoassay for Analysis of Saliva Samples

Author: Laura Rowe †, Sapna Deo ‡, Josh Shofner †, Mark Ensor † and Sylvia Daunert *†

Journal or Ebook Name: Bioconjugate Chem

Volume, Issue, Year and Pages : Bioconjugate Chem., 2007, 18 (6), pp 1772–1777

Link: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/bc070039u

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.