در خواست مقاله از CCCC


hasan karbordi ghalesara

ارسال های توصیه شده

Title: Reactivity of organic azo-compounds. X. NMR study on azo-hydrazone tautomeric equilibrium in hydroxyazo-compounds

Author: V. Bekárek, J. Dobáš, J. Socha, P. Vetešník and M. Večeřa

Journal or Ebook Name: Collect. Czech. Chem. Commun.

Volume, Issue, Year and Pages : 1970, 35, 1406-1414

Link: doi:10.1135/cccc19701406

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.